بازار فلزات ایران

1 تصویر


توضیحات پروژه

وب سایت بازار فلزات ایران، به عنوان درگاهی برای ارتباط بین تامین کنندگان و صادرکنندگان انواع شمش و مقاطع فلزی کشور می باشد.

در خرداد ماه ۱۴۰۱، مالک وب سایت بازار فلزات ایران، درخواست طراحی مجدد این وب سایت را داشت.

ما (مجموعه کاکتوس) نیز این وب سایت را متناسب با نیاز های آن مجموعه طراحی کردیم.


جزئیات پروژه