رویش سبز

1 تصویر


توضیحات پروژه

مجموعه رویش سبز با مدیریت اقای عبدالله زاده و اقای کاظمی خدمات ارائه و تولید کود های کشاورزی را با بیش از 2 سال سابقه کار در خراسان رضوی ارائه می کند شروع همکاری مجموعه کاکتوس مجموعه رویش سبز در اردیبهشت ماه شروع شد و منجر به همکاری در طراحی موجب سایت آن مجموعه شد.

پروژه اینستاگرام

در فروردین۱۴۰1 آقای عبدالله زاده و آقای کاطمی (مدیریت مجموعه) تصمیم به حضور در اینستاگرام گرفت که با افتخار همکاری در پروژه اینستاگرام مجموعه‌ ی رویش سبز نیز با مجموعه کاکتوس در حال انجام میباشد.

ruyeshe_sabz


جزئیات پروژه