...

دومین دوره آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد

دومین دوره آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد

بعد از اینکه نظر دانشجو ها را درمورد دوره قبلی از آقای عباسپور (رئیس مرکز تحقیقات شهید چمران دانشگاه فردوسی) پرسیدیم و متوجه شدیم افراد حاظر در دوره نتایج خوبی گرفتند و برایشان مفید بوده، تصمیم گرفتیم این دوره آموزشی را برای بار دوم نیز برگزار کنیم.

شما میتوانید دوره آموزشی اول را از همینجا ببینید.

موضوع این دوره هم مثل دوره قبل، شناخت ابزارهای رایگان موجود در اینترنت بود.

این دوره آموزشی در تاریخ 27 اردیبهشت 1402 برگزار شد.

آقای عبائی (مدیرعامل گروه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس) مدرس این دوره بودند و بعد از اینکه دانشجوها حضور پیدا کردند، آشنایی مختصری از خودشان دادند و درمورد کسب و کارشان صحبت شد.

بحث و گفتگو بین دانشجو ها و آقای عبائی پیش میرفت و سوال ها پاسخ داده میشد.

وقتی ابزارهای رایگان در اینترنت را بررسی میکردیم گره های کار دانشجوها باز میشد و متوجه میشدند چه جاهایی میتوانند از این ابزار ها استفاده کنند.

افراد حاضر در دوره:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.