Posts

Posts Shortcodes

You can show the posts with Porto Blog, Porto Recent Posts shortcodes.


Recent

سمینار آینده اینترنت ایران

سمینار آینده اینترنت ایران

برگزاری سمینار آینده اینترنت ایران مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، سمینار “آینده اینترنت ایران؛ چه خواهد شد؟ چه کنیم؟” را که توسط...

ادامه مطلب
چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم...

ادامه مطلب
سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان

سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم...

ادامه مطلب
دومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

دومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، دومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم...

ادامه مطلب
بازدید از کارخانه آرد قدس رضوی به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن مراکز تحقیق و توسعه

بازدید از کارخانه آرد قدس رضوی به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن مراکز تحقیق و توسعه

جلسه هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان در روز دوشنبه ۲۴ مرداد سال ۱۴۰۱ تشکیل شد.   در این جلسه...

ادامه مطلب
اولین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد-1

اولین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، اولین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم...

ادامه مطلب
اکران خصوصی فیلم بومرنگ به کارگردانی اشکان ضیایی - پاتوق فیلم مشهد

اکران خصوصی فیلم بومرنگ به کارگردانی اشکان ضیایی – پاتوق فیلم مشهد

اکران خصوصی فیلم بومرنگ پاتوق فیلم مشهد با هدف تماشا و بررسی آثار فیلم‌سازان مشهدی و ایجاد پیش‌زمینه برای برگزاری جشنواره...

ادامه مطلب

Timeline

نوامبر 2022

سمینار آینده اینترنت ایران

سمینار آینده اینترنت ایران

برگزاری سمینار آینده اینترنت ایران مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، سمینار “آینده اینترنت ایران؛ چه خواهد شد؟ چه کنیم؟” را که توسط انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی با همکاری کمیسیون فنی مهندسی اتاق بازرگانی مشهد را هماهنگی اجرای آن را انجام داده بودند در روز یکشنبه 8 آبان ماه 1401 در ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد، برگزار کرد.   این رویداد که در تاریخ 1 آبان که با همکاری خانم فرزانه زرمهری مدیر روابط عمومی آموزش انجمن شرکت های...

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم به تاریخ 23 شهریور 1401، در کارخانه نوآوری مشهد برگزار کرد. در چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان میزبان: آقای مهدی آقاسی زاده آقای سعادت شیبانی، مدیر منابع انسانی مجموعه امداد باطری جوادپور و از اعضای فعال مجموعه رویش سبز آقای سعید مطابق، عضو هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان خراسان و مدیر تحقیق و توسعه مجموعه آرد قدس رضوی آقای...


Grid

سمینار آینده اینترنت ایران

سمینار آینده اینترنت ایران

برگزاری سمینار آینده اینترنت ایران مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، سمینار “آینده اینترنت ایران؛ چه خواهد شد؟ چه کنیم؟” را که توسط انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی با همکاری کمیسیون فنی مهندسی اتاق بازرگانی مشهد را هماهنگی اجرای آن را انجام داده بودند در روز یکشنبه 8 آبان ماه 1401 در ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد، برگزار کرد.   این رویداد که در تاریخ 1 آبان که با همکاری خانم فرزانه زرمهری مدیر روابط عمومی آموزش انجمن شرکت های...

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم به تاریخ 23 شهریور 1401، در کارخانه نوآوری مشهد برگزار کرد. در چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان میزبان: آقای مهدی آقاسی زاده آقای سعادت شیبانی، مدیر منابع انسانی مجموعه امداد باطری جوادپور و از اعضای فعال مجموعه رویش سبز آقای سعید مطابق، عضو هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان خراسان و مدیر تحقیق و توسعه مجموعه آرد قدس رضوی آقای...

سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان

سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم به تاریخ 16 شهریور 1401، در کارخانه نوآوری مشهد برگزار کرد. در سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد میزبان: خانم مهندس میترا توکلی  آقای دکتر حسین شریعتی آقای دکتر سید مسعود امیدی سرکار خانم مژگان نجفی، عضو هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه استان خراسان و از اعضای مجموعه کالاکودک آقای مهندس سید حسین شجاعی، عضو هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه...


Masonry

سمینار آینده اینترنت ایران

سمینار آینده اینترنت ایران

برگزاری سمینار آینده اینترنت ایران مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، سمینار “آینده اینترنت ایران؛ چه خواهد شد؟ چه کنیم؟” را که توسط انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی با همکاری کمیسیون فنی مهندسی اتاق بازرگانی مشهد را هماهنگی اجرای آن را انجام داده بودند در روز یکشنبه 8 آبان ماه 1401 در ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد، برگزار کرد.   این رویداد که در تاریخ 1 آبان که با همکاری خانم فرزانه زرمهری مدیر روابط عمومی آموزش انجمن شرکت های...

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم به تاریخ 23 شهریور 1401، در کارخانه نوآوری مشهد برگزار کرد. در چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان میزبان: آقای مهدی آقاسی زاده آقای سعادت شیبانی، مدیر منابع انسانی مجموعه امداد باطری جوادپور و از اعضای فعال مجموعه رویش سبز آقای سعید مطابق، عضو هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان خراسان و مدیر تحقیق و توسعه مجموعه آرد قدس رضوی آقای...

سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان

سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم به تاریخ 16 شهریور 1401، در کارخانه نوآوری مشهد برگزار کرد. در سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد میزبان: خانم مهندس میترا توکلی  آقای دکتر حسین شریعتی آقای دکتر سید مسعود امیدی سرکار خانم مژگان نجفی، عضو هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه استان خراسان و از اعضای مجموعه کالاکودک آقای مهندس سید حسین شجاعی، عضو هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه...

دومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

دومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، دومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم به تاریخ 2 شهریور 1401، در کارخانه نوآوری مشهد برگزار کرد. در دومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد میزبان: آقای محمد صادق کاشفی، مدیر عامل مجموعه مجموعه آی‌تی کاشفی آقای مهدی بیگلری، مبتکر کیسه های فریزر در استان خراسان، بازرس صنعت استان و مسئول برگزاری مسابقات کشتی در تهران آقای کوروش محمدخانی، مسئول کمیته اقتصاد ورزش در کمیسیون گردشگری اتاق...

بازدید از کارخانه آرد قدس رضوی به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن مراکز تحقیق و توسعه

بازدید از کارخانه آرد قدس رضوی به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن مراکز تحقیق و توسعه

جلسه هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان در روز دوشنبه ۲۴ مرداد سال ۱۴۰۱ تشکیل شد.   در این جلسه که درکارخانه آرد قدس رضوی برگزار شد، مدیریت مجموعه آرد قدس رضوی نیز از اهداف این مجموعه برای توسعه در آینده را برای هیئت مدیره انجمن بازگو کرد.   به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن در این روز به همراه هیئت مدیره انجمن از مجموعه آرد قدس رضوی بازدید انجام دادیم.   آقای ناصر بهرام فر و خانم فرزانه زرمهری به نمایندگی از مجموعه...

اولین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد-1

اولین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، اولین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم در تاریخ 13 مرداد 1401 برگزار کرد. در این همایش خصوصی میزبان: آقای محسن پورقاسمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان آقای حمید رضا مزاریان، دبیر انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان    آقای رضا فرهادی نیا، دبیر انجمن سینمایی فیلم بلند شهر مشهد خانم شهین ایوبی، سابقه 20 سال مشاور روابط کار و تامین اجتماعی آقای علی ستاری، نماینده تجهیزات برق اضطراری apc آقای...


No Margins

سمینار آینده اینترنت ایران

سمینار آینده اینترنت ایران

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان

سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

دومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

دومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد


Medium

سمینار آینده اینترنت ایران

برگزاری سمینار آینده اینترنت ایران مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، سمینار “آینده اینترنت ایران؛ چه خواهد شد؟ چه کنیم؟” را که توسط انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی با همکاری کمیسیون فنی مهندسی اتاق بازرگانی مشهد را هماهنگی اجرای آن را انجام داده بودند در روز یکشنبه 8 آبان ماه 1401 در ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد، برگزار کرد.   این رویداد که در تاریخ 1 آبان که با همکاری خانم فرزانه زرمهری مدیر روابط عمومی آموزش انجمن شرکت های...

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم به تاریخ 23 شهریور 1401، در کارخانه نوآوری مشهد برگزار کرد. در چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان میزبان: آقای مهدی آقاسی زاده آقای سعادت شیبانی، مدیر منابع انسانی مجموعه امداد باطری جوادپور و از اعضای فعال مجموعه رویش سبز آقای سعید مطابق، عضو هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان خراسان و مدیر تحقیق و توسعه مجموعه آرد قدس رضوی آقای...


Large

سمینار آینده اینترنت ایران

سمینار آینده اینترنت ایران

برگزاری سمینار آینده اینترنت ایران مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، سمینار “آینده اینترنت ایران؛ چه خواهد شد؟ چه کنیم؟” را که توسط انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی با همکاری کمیسیون فنی مهندسی اتاق بازرگانی مشهد را هماهنگی اجرای آن را انجام داده بودند در روز یکشنبه 8 آبان ماه 1401 در ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد، برگزار کرد.   این رویداد که در تاریخ 1 آبان که با همکاری خانم فرزانه زرمهری مدیر روابط عمومی آموزش انجمن شرکت های...

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم به تاریخ 23 شهریور 1401، در کارخانه نوآوری مشهد برگزار کرد. در چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان میزبان: آقای مهدی آقاسی زاده آقای سعادت شیبانی، مدیر منابع انسانی مجموعه امداد باطری جوادپور و از اعضای فعال مجموعه رویش سبز آقای سعید مطابق، عضو هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان خراسان و مدیر تحقیق و توسعه مجموعه آرد قدس رضوی آقای...


Large Alt

سمینار آینده اینترنت ایران

سمینار آینده اینترنت ایران

برگزاری سمینار آینده اینترنت ایران مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، سمینار “آینده اینترنت ایران؛ چه خواهد شد؟ چه کنیم؟” را که توسط انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی با همکاری کمیسیون فنی مهندسی اتاق بازرگانی مشهد را هماهنگی اجرای آن را انجام داده بودند در روز یکشنبه 8 آبان ماه 1401 در ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد، برگزار کرد.   این رویداد که در تاریخ 1 آبان که با همکاری خانم فرزانه زرمهری مدیر روابط عمومی آموزش انجمن شرکت های...

ادامه مطلب...
چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم به تاریخ 23 شهریور 1401، در کارخانه نوآوری مشهد برگزار کرد. در چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان میزبان: آقای مهدی آقاسی زاده آقای سعادت شیبانی، مدیر منابع انسانی مجموعه امداد باطری جوادپور و از اعضای فعال مجموعه رویش سبز آقای سعید مطابق، عضو هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان خراسان و مدیر تحقیق و توسعه مجموعه آرد قدس رضوی آقای...

ادامه مطلب...

Full

سمینار آینده اینترنت ایران

سمینار آینده اینترنت ایران

برگزاری سمینار آینده اینترنت ایران مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، سمینار “آینده اینترنت ایران؛ چه خواهد شد؟ چه کنیم؟” را که توسط انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی با همکاری کمیسیون فنی مهندسی اتاق بازرگانی مشهد را هماهنگی اجرای آن را انجام داده بودند در روز یکشنبه 8 آبان ماه 1401 در ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد، برگزار کرد.   این رویداد که در تاریخ 1 آبان که با همکاری خانم فرزانه زرمهری مدیر روابط عمومی آموزش انجمن شرکت های...

ادامه مطلب...
چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم به تاریخ 23 شهریور 1401، در کارخانه نوآوری مشهد برگزار کرد. در چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان میزبان: آقای مهدی آقاسی زاده آقای سعادت شیبانی، مدیر منابع انسانی مجموعه امداد باطری جوادپور و از اعضای فعال مجموعه رویش سبز آقای سعید مطابق، عضو هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان خراسان و مدیر تحقیق و توسعه مجموعه آرد قدس رضوی آقای...

ادامه مطلب...

Post Layouts


Gray Overlay

سمینار آینده اینترنت ایران

سمینار آینده اینترنت ایران

برگزاری سمینار آینده اینترنت ایران مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، سمینار “آینده اینترنت ایران؛ چه خواهد شد؟ چه کنیم؟” را که توسط انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی با همکاری کمیسیون فنی مهندسی اتاق بازرگانی مشهد را هماهنگی اجرای آن را انجام داده بودند در روز یکشنبه 8 آبان ماه 1401 در ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد، برگزار کرد.   این رویداد که در تاریخ 1 آبان که با همکاری خانم فرزانه زرمهری مدیر روابط عمومی آموزش انجمن شرکت های...

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان

چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم به تاریخ 23 شهریور 1401، در کارخانه نوآوری مشهد برگزار کرد. در چهارمین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان میزبان: آقای مهدی آقاسی زاده آقای سعادت شیبانی، مدیر منابع انسانی مجموعه امداد باطری جوادپور و از اعضای فعال مجموعه رویش سبز آقای سعید مطابق، عضو هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان خراسان و مدیر تحقیق و توسعه مجموعه آرد قدس رضوی آقای...

سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان

سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم به تاریخ 16 شهریور 1401، در کارخانه نوآوری مشهد برگزار کرد. در سومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد میزبان: خانم مهندس میترا توکلی  آقای دکتر حسین شریعتی آقای دکتر سید مسعود امیدی سرکار خانم مژگان نجفی، عضو هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه استان خراسان و از اعضای مجموعه کالاکودک آقای مهندس سید حسین شجاعی، عضو هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه...

دومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

دومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، دومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم به تاریخ 2 شهریور 1401، در کارخانه نوآوری مشهد برگزار کرد. در دومین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد میزبان: آقای محمد صادق کاشفی، مدیر عامل مجموعه مجموعه آی‌تی کاشفی آقای مهدی بیگلری، مبتکر کیسه های فریزر در استان خراسان، بازرس صنعت استان و مسئول برگزاری مسابقات کشتی در تهران آقای کوروش محمدخانی، مسئول کمیته اقتصاد ورزش در کمیسیون گردشگری اتاق...

بازدید از کارخانه آرد قدس رضوی به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن مراکز تحقیق و توسعه

بازدید از کارخانه آرد قدس رضوی به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن مراکز تحقیق و توسعه

جلسه هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان در روز دوشنبه ۲۴ مرداد سال ۱۴۰۱ تشکیل شد.   در این جلسه که درکارخانه آرد قدس رضوی برگزار شد، مدیریت مجموعه آرد قدس رضوی نیز از اهداف این مجموعه برای توسعه در آینده را برای هیئت مدیره انجمن بازگو کرد.   به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن در این روز به همراه هیئت مدیره انجمن از مجموعه آرد قدس رضوی بازدید انجام دادیم.   آقای ناصر بهرام فر و خانم فرزانه زرمهری به نمایندگی از مجموعه...

اولین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد-1

اولین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، اولین همایش خصوصی مدرسه کسب و کار ماهان در مشهد را با همکاری گروه مشاوران فهم در تاریخ 13 مرداد 1401 برگزار کرد. در این همایش خصوصی میزبان: آقای محسن پورقاسمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان آقای حمید رضا مزاریان، دبیر انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان    آقای رضا فرهادی نیا، دبیر انجمن سینمایی فیلم بلند شهر مشهد خانم شهین ایوبی، سابقه 20 سال مشاور روابط کار و تامین اجتماعی آقای علی ستاری، نماینده تجهیزات برق اضطراری apc آقای...