...
سمینار آینده اینترنت ایران

برگزاری سمینار آینده اینترنت ایران

گروه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، سمینار آینده اینترنت ایران را در اتاق بازرگانی مشهد برگزار نمود.

این سمینار حول محور وقایع روز اینترنت ایران توسط انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی و با سخنرانی آقایان میلاد عبائی و ناصر بهرام فر به اجرا درآمد.

هماهنگی اجرای سمینار برعهده کمیسیون فنی مهندسی اتاق بازرگانی مشهد  بود و روز یکشنبه 8 آبان ماه 1401 در ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد، به مدت حدودا دو ساعت برگزار شد.

این رویداد از تاریخ 1 آبان با همکاری خانم فرزانه زرمهری مدیر روابط عمومی آموزش انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای، اطلاع رسانی شد.

پوستر سمینار آینده اینترنت ایران

 مطالب ارائه شده در سمینار آینده اینترنت ایران

مطالب سمینار در دو بخش ارائه گردید.

بخش اول

گذری بر تاریخچه اینترنت و برسی موارد تاثیرگذار در اینترنت، توسط آقای میلاد عبائی

بخش دوم

ارائه راهکارهای اجرایی در شرایط کنونی، توسط آقای ناصر بهرام فر

سرفصل های بخش اول

  • گذری بر تغییرات اینترنت از سال 1379 تا 1399
  • تغییرات اینترنت در 20 سال اخیر
  • تغییرات رفتار کاربران اینترنت در 20 سال اخیر
  • نقش دولت ها در تغییرات اینترنت

میلاد عبایی اتاق بازرگانی مشهد

سرفصل های بخش دوم

  • قطع ارتباط از اینترنت جهانی و ظهور اینترنت داخلی
  • اتصال به اینترنت پر سرعت جهانی
  • محدودیت در سرعت اینترنت و فیلترینگ اختصاصی
  • بازگشت به شرایط سابق
  • چگونگی فعالیت در رسانه های اجتماعی و وب سایت
  • پیش آمادگی و تعیین نوع فعالیت در هر آلترناتیو

گروه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس اتاق بازرگانی مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.