...

فرزانه زرمهری

مدیر صنعت و بین الملل

فرزانه زرمهری هستم متولد 1364

فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد

13 سال سابقه فعالیت در زمینه های بازرگانی و اداری در صنعت را دارم و از سال 1398 وارد حوزه دیجیتال مارکتینگ نیز شدم وهم اکنون در تلاش برای ایجاد زبان مشترک بین صنعت و این حوزه هستم.

  • دپارتمان آموزش انجمن شرکت های فنی مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی
  • گروه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس
  • تیم مشاوره فهم

ارتباط موثر
بازرگانی و فروش
مدیریت سرمایه انسانی
امور اجرایی سازمانی
دیجیتال مارکتینگ
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.