...

ناصر بهرام فر

ناصر بهرام فر

مدیر اجرایی

ناصر بهرام فر هستم متولد 1372

سال 90 رشته ی فناوری اطلاعات رو در دانشگاه صنعتی سجاد شروع کردم

از سال 92 وارد بازار کار شدم. تجربه فروش تلفنی و حضوری در صنف های مختلف، در شهر های مشهد، تهران و شیراز رو داشتم.
در سمت های مختلف شغلی، مثل: بازاریاب حضوری، بازاریاب تلفنی، کارشناس فروش، سرپرست تیم فروش، مدیر فروش و مدیر اجرایی، سابقه ی کار دارم.

  • مدیر اجرایی گروه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس
  • عضو کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن مراکز تحقیق توسعه خراسان

دیجیتال مارکتینگ
ارتباط با مشتری
روابط عمومی
فروش و بازاریابی
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.