توضیحات پروژه

در آذر ۱۴۰۰ مجموعه آریان شبکه هیراد تصمیم گرفت وب سایت خود را از لحاظ ظاهری و فنی بهبود ببخشد.
از این رو طراحی وب سایت این مجموعه توسط تیم فنی کاکتوس مجدد انجام شد.


جزئیات پروژه