...

توضیحات پروژه

بوتیک لباس زنانه استلا (stella mode) از سال 2015 در کشور هلند با مدیریت خانواده صادقی مشغول به کار است.
این فروشگاه نماینده نزدیک به ۳۰ برند اروپایی کیف و لباس است.
با شروع کرونا و قرنطینه کامل کشور هلند، این مجموعه ناچار به تکیه بر فروش مجازی خود شد و همکاری این مجموعه با تیم فنی کاکتوس که مسلط به زبان انگلیسی هستند، شکل گرفت. 

این پروژه توسط شخص خانم زرمهری (مشاور ساختار سازمانی مجموعه کاکتوس) اجرا و مدیریت شد.

پس از دو سال همکاری مشترک در زمینه طراحی صفحه های اجتماعی و مدیریت وب سایت، استلا تصمیم به انتقال مدیریت هاست و سرور خود از شرکت های خارجی به تیم کاکتوس گرفت.

هم اکنون این مجموعه با همکاری تیم فنی کاکتوس در حال رونمایی از وب سایت جدید خود جهت هدف گذاری برای تبدیل استلا به فروشگاهی صرفا آنلاین می باشد.


جزئیات پروژه

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.