توضیحات پروژه

در مرداد ۱۴۰۱، با درخواست مدیریت برج سلمان، مجموعه کاکتوس اقدام به طراحی مجدد وب سایت برج سلمان کردیم.

و پس از آن به عنوان پشتیبان فنی این وب سایت، اقدام به نگهداری و امنیت این وب سایت کرده ایم.


جزئیات پروژه