توضیحات پروژه

وب سایت:
در مرداد ۱۳۹۹ سرکار خانم قائمی با هدف توسعه برند شخصی و ایجاد لندینگ برای مخاطبان اینستاگرام و نمایش وسعت خدمات و اعتماد سازی تصمیم به طراحی وب سایت گرفت.

پروژه اینستاگرام

در اردیبهشت ۱۳۹۹ سرکار خانم قائمی با هدف توسعه برند شخصی، تصمیم به ورود به فضای اینستاگرام گرفت.
گسترش ارتباطات در صنعت بیمه از دستاوردهای این پیج بود که تولید محتوا هم در همین راستا انجام می‌شد.
اخیراً با تمرکز بر یکی از دسته‌بندی‌های بیمه (بیمه مسئولیت) اقدام به تولید محتوا برای اقشار خاص کردیم.

atena.ghaemii


جزئیات پروژه