توضیحات پروژه

وب سایت:
کلینیک روانشناسی کریمی نسب در آذر ۱۳۹۹ وب سایت خود را طراحی کرد.
هدف از طراحی وب سایت، معرفی جامع خدمات مجموعه بود.
در دی ماه ۱۴۰۰ نیز، سیستم نوبت دهی اینترنتی برای این وب سایت راه اندازی شد.


جزئیات پروژه