توضیحات پروژه

مجموعه «رویش سبز»، تولید کننده کودهای مایع مخصوص کشاورزی و گیاهان آپارتمانی است. این مجموعه دارای ۹ محصول اصلی است که میتواند به رشد گیاه و افزایش بازدهی محصولات کشاورزی کمک کند.

فرمول این کود توسط مدیران این مجموعه آقای مهندس علی کاظمی نسب و مهندس قاسم عبدالله زاده بدست آمده است.

همکاری مجموعه رویش سبز با مجموعه کاکتوس

در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ مجموعه «رویش» تصمیم گرفت حضور خود را در فضای اینترنت به شکل جدی بهبود ببخشد. به همین جهت، با صحبت با تیم «کاکتوس»، برنامه ریزی دقیقی برای حضور موثر  این مجموعه در اینترنت صورت گرفت.

اینستاگرام «رویش سبز خاک اهورایی»

از ابتدای اردیبهشت صفحه اینستاگرام مجموعه رویش سبز خاک اهورایی، توسط تیم فنی کاکتوس بررسی و بازبینی شد. 

همچنین در راستای بهبود این مجموعه در فضای اینستاگرام،  ویدئوهای آموزشی و مصاحبه های مشتریان در رابطه با استفاده از محصول، در دستور کار قرارگرفت و اجرا شد.

 اما متاسفانه فعالیت  این صفحه اینستاگرام، در انتهای شهریور به دلیل وضعیت فیلترینگ  با هماهنگی مجموعه رویش سبز خاک اهورایی متوقف شد.

طراحی وب سایت رویش سبز خاک اهورایی

از همان ابتدای همکاری برنامه ریزی برای طراحی وب سایت مجموعه رویش سبز خاک اهورایی نیز در دستور کار تیم فنی کاکتوس قرار گرفت و به مرحله اجرا رسید.

اهمیت وب سایت برای مجموعه های تولید کننده محصولات طبیعی

در نظر بگیرید، محصول بسیار با کیفیتی تولید کرده اید و پس از آزمایشات فراوان، نتیجه ی فوق العاده ای هم داشته است.

 قدم بعدی معرفی این محصول به بازار هدف است. بنابراین، مجموعه هایی که محصول خاص تولید میکنند،  بیش از بقیه مجموعهها، نیاز دارند یک مرجع رسمی برای معرفی محصول خود داشته باشند.
مطمئن ترین و بهترین راه در اینترنت، طراحی وب سایت، مخصوص خود مجموعه شما میباشد.

پروژه اینستاگرام

ruyeshesabz


جزئیات پروژه