...

توضیحات پروژه

«بازار فلزات ایران»، یکی از وب سایت های مرجع در زمینه فلزات است که مشخصات فنی تمامی محصولات، با جزئیات در آن مشخص شده است. این مجموعه یکی از بزرگترین عرضه کنندگان انواع مقاطع فلزی، با این ادعاست که قیمت های رقابتی دارند.

«بازار فلزات ایران»، به عنوان تامین کننده فلزات پایه و انواع مقاطع فلزی در ایران می‌باشد که سفارشات انواع فلزات در اندازه دلخواه، (مقدار کم یا متوسط) ​​را مستقیماً به هر مکان ارسال

 می نماید.

انواع مقاطع فلزی (میله، میلگرد، تیوب، لوله، صفحه، ورق، فویل، نوار، ناودانی، گرد، تسمه، شش پر، چهار گوش، پروفیل) روی و مس و آلومینیوم و برنج و نیکل و سرب و استیل و و همچنین شمش و بیلت و اسلب (تختال) در این مجموعه برای فروش ارائه شده است.

. همکاری مجموعه کاکتوس با بازار فلزات ایران

آشنایی قبلی و همکاری در یکی از پروژه های دیگر باعث آشنایی مجموعه «بازار فلزات ایران» با مجموعه «کاکتوس» شد.

طراحی وب سایت

مدیران «بازار فلزات ایران» تصمیم گرفتند طراحی سایت خود را به روز کنند. به همین دلیل، بعد از جلسات مختلف، طراحی سایت خود را به تیم فنی« کاکتوس» برون سپاری کردند.

اهمیت وب سایت برای تامین کنندگان کشور

در دنیای امروز با وجود دسترسی آسان به منابع مختلف برای خرید کالا، اگر در دسترس مشتریان بالقوه نباشید، فرصت فروش به این دسته از مخاطبان را از دست خواهید داد.

با توجه به این مورد، اگر از صاحبان این نوع مشاغل هستید، باید حضور درست و مطمئن در اینترنت را در اولویت قرار دهید.

و با توجه به اینکه، مطمئن ترین وبهترین نوع فعالیت در اینترنت، در قدم اول، طراحی وب سایت است،به شما پیشنهاد میکنیم، برای فروش ماندگارتر، برای طراحی سایت خود اقدام کنید.


جزئیات پروژه

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.