...

سومین رویداد امید فردوسی

گروه علمی رهاورد با همکاری مرکز تحقیقات چمران این رویداد بزرگ را در تاریخ 9 و 10 خرداد 1402  برگزار کرد.

گروه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس هم این افتخار را داشت تا با حضور آقای عبائی به عنوان یکی از سخنرانان، در این رویداد حضور داشته باشد.

مکان این رویداد دانشگاه فردوسی مشهد، آمفی‌ تئاتر خیام دانشکده مهندسی بود.

سخنرانان این رویداد:

  • مهندس حمیدی (رئیس هیئت مدیره گروه کارخانجات فرش مشهد)
  • مهندس مکارم (مدیر عامل شتاب‌دهنده کسب و کار فردوسی)
  • مهندس سهامیان (مدیر عامل هلدینگ پولاد آروین)
  • آقای عبائی (مدیر عامل گروه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس)
  •  دکتر کرباسی (مدیر عامل گروه تولیدی پزشکی ورید)
  • دکتر حشمتی (مدیر عامل گروه مرکان)
  • مهندس طهرانچی (مدیر عامل بادصبا)
  • دکتر یوسف ثانی (عضو هیئت علمی گروه مکانیک و سرپرست مدیریت نوآوری دانشگاه فردوسی مشهد)
  • دکتر چابک (کارشناس و محقق سازمان فضایی ناسا)

آقای عبائی در این همایش در مورد مهارت های نرم و افراد غیر قابل جایگزین در کار (linchpin) صحبت کردن.

ایشان همینطور در مورد اتفاقاتی که این چندسال در بیزینس برایشان افتاد و اینکه چه طور توانستند از این اتفاقات به خوبی عبور کنند سخنرانی کردند.

اینکه چه طور میشود با تمام اتفاقات امیدوار بود و همچنان ادامه داد.

شما میتوانید صحبت های آقای عبائی را به صورت کامل تر در این آدرس ببینید.

photo1686735557
photo1686730182 (6)

معرفی مهمانان:

سشنبه 9 خرداد:

🔸 مهندس حمیدی (رئیس هیئت مدیره گروه کارخانجات فرش مشهد)

🔸 مهندس مکارم (مدیر عامل شتاب‌دهنده کسب و کار فردوسی)

🔸 مهندس سهامیان (مدیر عامل هلدینگ پولاد آروین)

🔸 آقای عبائی (مدیر عامل گروه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس)


 

چهارشنبه 10 خرداد

🔸 دکتر کرباسی (مدیر عامل گروه تولیدی پزشکی ورید)

🔸 دکتر حشمتی (مدیر عامل گروه مرکان)


آنچه در رویداد امید فردوسی گذشت

سخنرانی دکتر چابک کارشناس و محقق سازمان فضایی ناسا در سومین همایش امید فردوسی

تشویق ایستاده حضار پس از سخنرانی دکتر چابک کارشناس و متخصص سازمان فضایی ناسا

تقدیر هیئت رئیسه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از اعضای برگزار کننده سومین همایش امید فردوسی

امید فردوسی


photo1686735910
photo1686735910 (1)
photo1686730182 (3)
photo1686736180

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.