...

شوروم اختصاصی خانم مرضیه شادکام

اعضای گروه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس در کنار خانم مرضیه شادکام در شوروم مرضیه شادکام

این شوروم اختصاصی با هدف معرفی توانمندی های خانم مرضیه شادکام، گرافیست، سرامیست، طراح داخلی و طراح اختصاصی پوسترهای دیواری در 3 روز متوالی به تاریخ های 25، 26 و 27 مرداد سال 1402 برگزار شد.

لازم به ذکر است خانم شادکام به عنوان مشاور بصری با گروه کاکتوس نیز همکاری دارند.

در این شوروم، افراد تاثیرگذار شهر مشهد دعوت شدند.

نوع دعوت ها بدین صورت انجام شد:

علاوه بر کارت دعوت، یک هدیه از طرف خانم شادکام به مدعوین داده می‌شد.

نمونه ای از هنرهای خانم شادکام در محیط چیدمان شده بود. به نوعی که برروی یکی از دیوارها، نمونه کارهای گرافیکی خانم شادکام به نمایش گذاشته شده بود. بر روی یکی از دیوارها نیز، پوستر دیواری که توسط خود ایشان طراحی شده بود، پیاده سازی گردید. همچنین ظروف ست پوستر دیواری که با طرح یکسان و هنر دست در کارگاه سفال و سرامیک ایشان اجرا شده بود به نمایش گذاشته شد.

پس از حضور مهمانان، به آنها دو قطعه چک در هنگام ورود داده می‌شد که به صورت پراکنده در پشت بعضی از چک ها مهر کاکتوس زده شده بود. در صورتی که هر یک از مهمان ها این نوع چک را دریافت می‌کردند، هدیه اختصاصی این شوروم (طراحی اختصاصی پوستر دیواری یا باز طراحی ست اداری) به آنها داده می‌شد.

هر 17 دقیقه یکبار، چراغ های محیط خاموش می‌شد و فایل صوتی زیرپخش می‌شد.

بعد از آن وب سایت ایشان به نمایش گذاشته می‌شد. که ویدئو آن را در ادامه خواهید دید.

استراتژی نحوه برگزاری این شوروم توسط میلاد عبائی (مدیر عامل کاکتوس) برنامه ریزی شده بود.

آقای میلاد عبائی در کنار خانم مرضیه شادکام در شوروم خانم شادکام

تصاویری از مهمان‌های دعوت شده به این شوروم:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.