ببینید نکته مهم سئو شدن فعالیت مستمر هستش، هر چقدر پراکنده کاری بیشتر باشه درک روند فعالیت ما برای هوش مصنوعی سخت تر میشه. بدترین اتفاق میتونه این باشه که ما و سایتمون رو جدی نگیره، و چون منظم کار نمی کنیم ما را جزو نتایج نشان نده. پس هم باید مستمر روی وب‌ سایت فعالیت داشته باشیم هم فعالیت ما باید دقیق و برنامه‌ریزی شده باشه. 

 خیلی نگران و سردرگم نباشید، وظیفه ما و همکارهای ما در دیگر مجموعه‌های دیجیتال مارکتینگ ترسیم روند صحیح فعالیت وبسایت شما در فضای مجازی است. 

 نحوه فعالیت ما:

 مثل همیشه با هم گپ می زنیم و پروسه نیازسنجی رو  انجام میدیم، بعدش:

  •  در مرحله اول وب سایت شما را بهینه سازی می‌کنیم

  • در مرحله دوم هاست مناسب برای تهیه می‌کنیم البته با هماهنگی و مجوز خود شما.

دو مرحله بالا روتین ثابت برای تمام وب سایت ها هستن.

 به قول ما میشه فرایند آماده سازی زیرساخت. مراحل بعدی را از قبل با هم مشخص کردیم کی؟ در گفتگو ی اولی که با هم داشتیم.

 فاکتورهایی مثل

  • میزان بودجه شما

  • محدودیت های زمانی شما

  •  هدف شما

  • بازار های هدف شما

  • و…

  تعین کننده مراحل بعد ماجرا هستند.

درخواست آنالیز وب سایت